Thông tin văn bản
Văn bản số 9154/VP-NCPC ngày 09/12/2020 sao gửi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020
Số ký hiệu: 9154/VP-NCPC Ngày ban hành: 09/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214091543.zip