Thông tin văn bản
Văn bản số 928/VP-VHXH ngày 18/02/2020 Sao gửi văn bản (Nghị quyết 12/NQ-CP)
Số ký hiệu: 928/VP-VHXH Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết 12/NQ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200218090854.zip