Thông tin văn bản
Báo cáo số 4089/VPCP-TTÐT ngày 24/04/2017

Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử

Số ký hiệu: 4089/VPCP-TTÐT Ngày ban hành: 24/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4089VPCPTTDT2017.PDF