Thông tin văn bản
Văn bản số 5120/VP-KTTC ngày 19/09/2018 Về việc :sao gửi Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số ký hiệu: 5120/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :sao gửi Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5120.rar