Thông tin văn bản
Văn bản số 3848/VP-KT ngày 30/05/2022 Sao gửi Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3848/VP-KT Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531140950.zip