Thông tin văn bản
Văn bản số 3219/VP-TH ngày 02/08/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 199/TB-VPCP

Số ký hiệu: 3219/VP-TH Ngày ban hành: 02/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 199/TB-VPCP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3219VPTH2016.rar