Thông tin văn bản
Văn bản số 165/VP-KTTC ngày 08/01/2018

Về việc :sao gửi Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ TC, ĐM sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Số ký hiệu: 165/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :sao gửi Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ TC, ĐM sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 165VPKTTC2018.rar