Thông tin văn bản
Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/05/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020
Số ký hiệu: 1073/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1073 qd.signed.pdf