Thông tin văn bản
Văn bản số 1845/QÐ-UBND ngày 13/07/2016

Cấp thẻ ABTC cho bà Chế Ngọc Bảo Trân

Số ký hiệu: 1845/QÐ-UBND Ngày ban hành: 13/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Cấp thẻ ABTC cho bà Chế Ngọc Bảo Trân

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1845QDUBND2016.pdf