Thông tin văn bản
Văn bản số 7085/VP-VHXH ngày 25/09/2020 sao gửi văn bản: Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7085/VP-VHXH Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080553.zip