Thông tin văn bản
Văn bản số 362/VP-KGVX ngày 10/01/2024 Sao gửi Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 362/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112134110.zip