Thông tin văn bản
Văn bản số 5625/VP-KGVX ngày 04/08/2022 sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu: 5625/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816153310.zip