Thông tin văn bản
Văn bản số 8710/VP-KT ngày 14/11/2022 sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 8710/VP-KT Ngày ban hành: 14/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124164451.zip