Thông tin văn bản
Văn bản số 5057/VP-NC ngày 17/09/2018 Về việc : sao gửi văn abrn và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP -Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu: 5057/VP-NC Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi văn abrn và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP -Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5057.rar