Thông tin văn bản
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 24/08/2022 Nghị quyết về viêc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số ký hiệu: 66/NQ-HĐND Ngày ban hành: 24/08/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về viêc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 66-NQ-HDND GIAO VON CTMTQG GIAM NGHEO-KH5.PDF