Thông tin văn bản
Văn bản số 4897/VP-VHXH ngày 14/07/2020 sao gửi Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia
Số ký hiệu: 4897/VP-VHXH Ngày ban hành: 14/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200715075652.zip