Thông tin văn bản
Văn bản số 203/VP-KTTC ngày 11/01/2019 Triển khai Quyết định số 1873/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
Số ký hiệu: 203/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1873/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 203.rar