Thông tin văn bản
Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 14/05/2021 Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 134/BC-UBND Ngày ban hành: 14/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 134 bc. ket qua ra soat don vi su nghiep.signed.pdf