Thông tin văn bản
Văn bản số 2579/UBND-TH ngày 22/10/2018 báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Số ký hiệu: 2579/UBND-TH Ngày ban hành: 22/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2579.ub.PDF