Thông tin văn bản
Văn bản số 683/VP-KTTC ngày 22/02/2017

(CKS) Về việc : Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia

Số ký hiệu: 683/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 683VPKTTC2017.rar