Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 14/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2030
Số ký hiệu: 1453/KH-UBND Ngày ban hành: 14/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2030
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1453 ub. KH thuc hien .signed.pdf