Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2637/KH-UBND ngày 21/08/2023 Phát động cao điểm “60 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện từ ngày 20/8/2023 đến 20/10/2023
Số ký hiệu: 2637/KH-UBND Ngày ban hành: 21/08/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Phát động cao điểm “60 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện từ ngày 20/8/2023 đến 20/10/2023
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2637 ub 2023_Signed.pdf