Thông tin văn bản
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/06/2013

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân cấp  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 04/CT-UBND Ngày ban hành: 06/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân cấp  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 04CTUBND2013.doc