Thông tin văn bản
Văn bản số 3362/VP-VHXH ngày 15/05/2020 sao gửi 2 quyết định số: 349/QĐ-LHHVN và 484/2019/QĐ-LHHVN
Số ký hiệu: 3362/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi 2 quyết định số: 349/QĐ-LHHVN và 484/2019/QĐ-LHHVN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520085220.zip