Thông tin văn bản
Báo cáo số 446/BC-UBND ngày 12/12/2019 BÁO CÁO Đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của hợp tác xã
Số ký hiệu: 446/BC-UBND Ngày ban hành: 12/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Đánh giá tình hình hoạt động hiệu quả của hợp tác xã
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 446.bc.signed.pdf