Thông tin văn bản
Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 54/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 542013QDUBND2013.doc