Thông tin văn bản
Văn bản số 31/VP-NC ngày 03/01/2018

Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Số ký hiệu: 31/VP-NC Ngày ban hành: 03/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 31VPNC2018.rar