Thông tin văn bản
Văn bản số 916/VP-NC ngày 22/02/2018

Về việc :Sao gửi quyết định 48/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Số ký hiệu: 916/VP-NC Ngày ban hành: 22/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi quyết định 48/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 916VPNC2018.rar