Thông tin văn bản
Báo cáo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017
 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
Số ký hiệu: 43/TB-VPCP Ngày ban hành: 25/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:
 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 43TBVPCP2017.pdf