Thông tin văn bản
Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 50/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 50 qppl.signed.pdf