Thông tin văn bản
Báo cáo số 305/BC-UBND ngày 30/08/2019 Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 305/BC-UBND Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 305.bc.PDF