Thông tin văn bản
Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 27/08/2019 Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 299/BC-UBND Ngày ban hành: 27/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 299.bc.signed.pdf