Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/09/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu: 45/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/09/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 10 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 452015QDUBND2015.doc