Thông tin văn bản
Văn bản số 904/VP-KT ngày 05/02/2021 sao gửi Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 904/VP-KT Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104544.zip