Thông tin văn bản
Văn bản số 5152/VP-KTTC ngày 26/08/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5152/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5152VP-KTTC.rar