Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 12/07/2019 Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
Số ký hiệu: 1482/KH-UBND Ngày ban hành: 12/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1482.ub.signed.pdf