Thông tin văn bản
Báo cáo số 643/QÐ-TTg ngày 11/05/2017

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Số ký hiệu: 643/QÐ-TTg Ngày ban hành: 11/05/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 643QDTTg2017.PDF