Thông tin văn bản
Văn bản số 6718/VP-VHXH ngày 29/10/2019 Sao gửi Văn bản (Quyết định 778/QĐ-UBDT)
Số ký hiệu: 6718/VP-VHXH Ngày ban hành: 29/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (Quyết định 778/QĐ-UBDT)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191108105408.zip