Thông tin văn bản
Văn bản số 5854/VP-VHXH ngày 17/08/2020 Sao gửi Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK ngày 29/7/2020
Số ký hiệu: 5854/VP-VHXH Ngày ban hành: 17/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK ngày 29/7/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200817145857.zip