Thông tin văn bản
Văn bản số 5418/VP-KGVX ngày 04/10/2018 Về việc : (cks). SGVB QĐ số 37.2018.QĐ-TTg ngày 31/8/2018
Số ký hiệu: 5418/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : (cks). SGVB QĐ số 37.2018.QĐ-TTg ngày 31/8/2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5418.rar