Thông tin văn bản
Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 10/11/2020 Báo cáo quá trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật năm 2021
Số ký hiệu: 399/BC-UBND Ngày ban hành: 10/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo quá trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 399 bc.signed.pdf