Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1820/KH-UBND ngày 23/08/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm "60 năm chiến thắng Tua Hai" (26/01/1960 - 26/01/2020)
Số ký hiệu: 1820/KH-UBND Ngày ban hành: 23/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm "60 năm chiến thắng Tua Hai" (26/01/1960 - 26/01/2020)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1820.ub.signed.pdf