Thông tin văn bản
Văn bản số 4411/VP-KGVX ngày 20/06/2022 sao gửi Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Số ký hiệu: 4411/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220627161647.zip