Thông tin văn bản
Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 10/09/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân
Số ký hiệu: 264/BC-UBND Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 264.bc.pdf