Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/06/2011

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 21/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/06/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_21_2011.doc