Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Số ký hiệu: 07/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 07-NQ-HDNDKH15- DIEU CHINH, BS KH DAU TU XAY DUNG CO BAN.pdf