Thông tin văn bản
Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2091/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2091.qd.signed.pdf