Thông tin văn bản
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 30/01/2019 BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
Số ký hiệu: 39/BC-UBND Ngày ban hành: 30/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 39.bc.PDF