Thông tin văn bản
Văn bản số 8962/VP-KGVX ngày 28/12/2021 Sao gửi Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 08/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 8962/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 08/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229141758.zip