Thông tin văn bản
Công văn số 149/UBND-NCPC ngày 22/01/2020 Phê duyệt chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (bổ sung đợt 1 năm 2020)
Số ký hiệu: 149/UBND-NCPC Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phê duyệt chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (bổ sung đợt 1 năm 2020)
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 149.ub.signed.pdf